Jednota Koválovec s. r. o.

Spoločnosť bola založená 18. marca 2015Obec v nej mala na začiatku 64,22 % podiel a občania formou jednotlivých vkladov 35,78 %. Po vstupe nových spoločníkov do spoločnosti dňa 9. marca 2019 sa podiel obce znížil na súčasných 49,82 %, podiel občanov s jednotlivými vkladmi na 24,53 % a dvaja noví samostatní spoločníci získali podiel vo výške 18,32 % a 7,33 %. Základné imanie spoločnosti pri zakladaní spoločnosti bolo vo výške 5.450,00 €, 9. marca 2019 bolo zvýšené na 13.650,00 €. 15. mája 2020 boli uskutočnené prevody v rámci občanov s jednotlivými vkladmi a výmena jedného konateľa spoločnosti, keď odstúpil z funkcie Marián Tokoš, ktorého nahradil Tomáš Puškár. Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je prevádzkovanie predajne potravín a rozličného tovaru, momentálne v budove bývalého obchodu patriacej Poľovnej spoločnosti Raková. Štatutármi spoločnosti sú Patrik Renováček, Tomáš Puškár a Ondrej Pobuda, pričom Patrik Renováček ako konateľ má na starosti celú činnosť spoločnosti.

 

Prevádzka obchodu bola slávnostne otvorená v sobotu 25. apríla 2015, po dva a pol ročnej absencii obchodu v obci. Prvou predavačkou v obchode bola Valéria Renováčková, po nej túto činnosť vykonával Patrik Renováček a v súčasnosti je za pultom Jana Orthová. 

IČO: 48 080 527, DIČ: 2120 049 690, IČ DPH: SK 2120 049 690

Vývoj tržieb počas existencie prevádzky predajne:

Mesiac: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
január   7.543,66 € 7.536,01 € 6.626,44 € 6.994,55 € 6.725,94 € 0.000,00 €
február   7.831,60 € 7.497,50 € 6.317,93 € 6.257,99 € 6.380,49 €  
marec   8.428,32 € 8.396,82 € 7.784,30 € 8.033,98 € 9.018,53 €  
apríl 1.761,55 € 8.463,41 € 8.350,57 € 7.071,48 € 7.496,13 € 12.075,67 €  
máj 8.235,39 € 9.053,82 € 9.008,34 € 7.523,82 € 8.392,56 € 10.730,97 €  
jún 9.614,36 € 9.228,22 € 9.103,24 € 8.538,26 € 8.106,63 € 8.638,68 €  
júl 9.194,72 € 10.222,67 € 10.361,09 € 8.465,76 € 7.784,18 € 9.242,73 €  
august 9.864,99 € 10.871,40 € 10.837,96 € 8.317,74 € 9.351,12 € 9.559,22 €  
september 6.812,19 € 8.818,03 € 7.452,57 € 6.252,44 € 7.320,42 €    
október 9.144,93 € 9.109,28 € 7.001,30 € 7.294,84 € 7.852,50 €    
november 7.918,77 € 7.552,09 € 6.432,38 € 6.741,02 € 7.874,54 €    
december 9.359,41 € 8.684,74 € 8.296,11 € 9.208,19 € 7.623,88 €    
celkem rok: 71.906,31 € 105,807,24 € 100.273,89 € 90.142,22 € 93.088,48 € 72.372,23 €  
priemer: 8.769,06 € 8.817,27 € 8.356,16 € 7.511,85 € 7.757,37 € 9.046,53 €  

  

Vývoj hospodárskeho výsledku z prevádzkovania predajne:

Rok: 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tržba bez DPH: 71.906 € 90.269 € 85.213 € 77.246 € 93.088 € 00.000 €
Zisk/strata: - 2.633 € + 1.237 € + 1.765 € +1.107 €    

 

ŠENKHOSP Koválovec k. s.

Spoločnosť bola založená 19. apríla 2019. Obec v nej má ako komanditista 35,71 % podiel, jednotliví spoločníci 64,29 %. Základné imanie spoločnosti je vo výške 3.500,00 €. Komplementárom a konateľom spoločnosti je Patrik Renováček, ktorý je zatiaľ od začiatku fungovania i šenkérom. Hlavnou činnosťou komanditnej spoločnosti je prevádzkovanie miestneho hostinca, ktorý bol predtým pol roka zatvorený a nenašiel sa iný prevádzkovateľ.

Prevádzka hostinca bola otvorená 30. apríla 2019, v deň "stavjaňá mája".

IČO: 52 330 664, DIČ:2120 989 750

Vývoj tržieb počas existencie prevádzky hostinca:

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 rok:
2019: 3 253 4 213 3 912 5 466 3 158 2 530 2 736 2 482 27 750
2020: 2 187 1 987 710 806 4 774 3 356 2 400 3 910
2021:

 

Jednota SD Koválovec k. s. 

Spoločnosť bola založená 15. mája 2020. Obec má v spoločnosti ako komanditista 50,0 % podiel a Jednota Koválovec s. r. o. ako komplementár tiež 50,0 % podiel. V mene spoločností koná komplementár, v jeho mene štatutár a konateľ Patrik Renováček. 

Poslať otázku     Vytlačiť stránku

Úradná tabuľa

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne správy

 

 

Mapa stránok    |      Kontakty     |    Textová verzia

 


         

 

 

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky